[Editorial Eix 15]

Data: Juny de 2023

El març del 1998 es publicava el Decret 85/1998, que donava forma orgànica i jurídica a una organització museística singular que ja existia de molts anys: el Sistema Territorial del MNACTEC. Es tracta de la xarxa degana de la museologia catalana, que continua sent el model d’ordenació museística més valorat i reproduït internacionalment.

Poc més tard, també de manera pionera, el Govern de la Generalitat va declarar els tres primers museus secció del MNACTEC a Palafrugell (suro), Igualada (pell) i Capellades (paper). Un concepte, el de museu secció, també plenament acceptat, encara que ara es troba difuminat, especialment a Catalunya, amb denominacions més genèriques.

Malgrat altres models més recents que segueixen delimitacions administratives antigues i foranes, els 26 membres del Sistema Territorial del MNACTEC mantenen, més que mai, un innovador relat comú de la implementació de les innovacions científiques, tècniques i industrials al nostre país, i de la formació del nostre model de societat industrialitzada.

El Sistema Territorial del MNACTEC, situat de ple dins del nou model social postindustrial, elabora actualment un nou pla estratègic. Seguint la voluntat d’innovació, modernitat i progrés científic i tècnic, aquest pla ha de permetre avançar museològicament amb l’originalitat singular que el Sistema Territorial té per explicar l’evolució social amb una clara visió de passat, però molt especialment de present i de futur.

L’aplicació efectiva des de fa anys de pràctiques museològiques inèdites en els àmbits de la restauració, la conservació preventiva, la innovació pedagògica, els recursos expositius, els models de comunicació i difusió, els criteris de reserves i col·lecció nacional i, molt especialment, la idea d’organització museística vertebrada sobre el conjunt de tot el país de forma viva i no jerarquitzada, es veuen ara sortosament calcades per altres models amb més recursos i més visualització política i mediàtica.

A través d’aquest nou pla estratègic s’actualitzen, amb mirada d’innovació i futur, els mateixos eixos i valors que han definit el Sistema Territorial del MNACTEC al llarg d’aquests 25 anys: membres únics temàtics i especialitzats; un conjunt museístic que suma i forma un museu estès per tot el territori català i que n’explica la industrialització i el model social, i un conjunt que forma un museu en xarxa, estructurat i liderat per un museu nacional.

En definitiva, un museu nacional estès per tot el país que ha estat i segueix sent, a més, exemple d’optimització, sostenibilitat, territorialitat i eficiència de recursos. Un nou model d’organització museística catalana que al llarg de 25 anys ha esdevingut un referent fora de Catalunya i que vol seguir sent-ho, malgrat tot, com a mínim 25 anys més.

Jaume Perarnau
Director del MNACTEC