La revista Eix es pot adquirir als següents punts de venda:

MUSEUS DEL SISTEMA TERRITORIAL DEL MNACTEC

ALTRES MUSEUS

LLIBRERIES

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

MANRESA

TARRAGONA

TERRASSA