Edita: Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Sistema Territorial del MNACTEC.
Direcció: Jaume Perarnau
Coordinació: Eulàlia Palau
Subscriptors i publicitat: Ad-lante Servicios de Marketing, S. L. Tel. 902 090 869 revistaeix@mnactec.cat
Consell de redacció: Montse Armengol, Eulàlia Palau, Jaume Perarnau, Rosa Serra, Ton Lloret, Gerard Verdaguer, Eudald Serra.
Consell assessor: Miguel Ángel Álvarez (president TICCIH Espanya), Alba Boixader (directora del Museu de les Mines de Cercs), Eusebi Casanelles (president d’honor del TICCIH, exdirector del MNACTEC), Esteve Castanyer (Universitat de Perpinyà), Salvador Claret (Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret), Gràcia Dorel-Ferré (França, membre d’APIC-Universitat
de Reims), Josep Espadalé (director del Museu del Suro de Palafrugell), Josep Fernández (Arxiu Nacional de Catalunya), Llorenç Ferrer (Universitat de Barcelona), Carles Garcia (director del Museu del Ter), Carme Gilabert (directora de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries), Anna Mata (Xatic-Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya), Joan Nogué (director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya), Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i Virgili), Massimo Preite (Itàlia, membre de l’AIPAI), Victòria Rabal (directora del Museu Molí Paperer de Capellades), Antoni Roca-Rosell (Universitat Politècnica de Catalunya), Albert Tulleuda (director del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia), Mark Watson (Escòcia, cap del Patrimoni Industrial del Govern escocès).
Edició: Montse Armengol
Coordinació: Olivia Majó
Disseny editorial: Enric J. Gisbert