[Editorial Eix 16]


Data: Novembre de 2023

Coincideix en el calendari l’aparició d’aquest nou número de la revista Eix, l’inici del 40è aniversari del MNACTEC i la presentació pública del nou Pla d’actuació del MNACTEC 2024-2027- 2030. Aquest Pla és un programa que realment abasta del 2024 al 2027, però que allarga la mirada fins al 2030 d’acord amb la planificació museològica nacional actualment vigent.

El Pla d’actuació ha d’esdevenir el document de replantejament màxim i absolut del nostre museu nacional que, després d’una llarga etapa de 40 anys —amb les successives fases de naixement, creixement, supervivència i reivindicació—, ens hauria de portar ara a una esperada època de maduresa i transformació plàcida. Repensant-se i renovant-se continuadament, amb eixos estratègics clars i objectius concrets, ambiciosos i impensables fa uns anys, el futur del MNACTEC com a museu nacional i públic hauria de quedar perfectament dotat i reconegut com un recurs social imprescindible per entendre el passat, el present i el futur de la societat tecnològica i globalitzada en què vivim, marcada per enormes canvis socials, econòmics, culturals, mediambientals i de valors.

Aquest nou recorregut que es planteja ve caracteritzat per l’oportunitat de fer transformacions en el sistema de governança, de finançament, d’organització interna, d’ampliació dels espais físics, de renovació museològica, així com de reordenació i reinvenció del Sistema Territorial, de les col·leccions i les reserves, de les formes de comunicació i difusió, d’aplicació de nous mitjans tecnològics, etc. Però aquesta proposta implica també nous relats, noves funcions i nous valors, i projectes de millora a tots els nivells imaginables que ens han de fer treballar per un nou MNACTEC modern, innovador, accessible, inclusiu, compromès amb la responsabilitat social, el medi ambient, l’educació i el diàleg, que retrobi l’interès pel coneixement, la nova culturització de la societat i la recuperació de la capacitat d’anàlisi crítica de la ciutadania.

Entre les moltes actuacions que es plantegen hi ha, de forma destacada, la necessitat d’estructurar i pensar mecanismes de control i gestió per conservar el patrimoni moble, científic, tècnic i industrial que, entrats ja al segle XXI, és víctima exemplar dels canvis constants dels cicles cada vegada més curts de la pròpia innovació que els ha vist néixer. El nostre museu nacional ha de liderar, en aquest sentit, una campanya nacional continuada de salvament, conservació i posada en valor d’aquest patrimoni científic i tècnic contemporani. Un patrimoni, material i immaterial, sovint gens reeixit estèticament, però del més ampli abast social, transversal i pluridisciplinari.

Ens cal ser agosarats i ambiciosos per, des d’ara mateix, plantejar i començar a materialitzar amb el màxim rigor i professionalitat projectes i activitats també agosarades i ambicioses. Tenim molta feina per fer. Fem punt i apart i arranquem una nova etapa.

Jaume Perarnau
Director del MNACTEC