[Editorial Eix 10]

Data: Novembre de 2020

Aquest número d’Eix que teniu a les mans és el que fa 10. Una xifra important que recull la feina feta per més de 80 autors i gairebé 150 articles publicats en les diverses seccions de la revista, amb la mateixa voluntat inicial de ser una eina de difusió, coneixement i posada en valor del patrimoni industrial, científic i tècnic de Catalunya. És a través d’aquesta publicació, entre molts altres mitjans i vies, que seguim avançant per plantejar valors i propostes que vagin més enllà de la visió clàssica del patrimoni cultural i del concepte caducat —però encara vigent— de la museologia tradicional del segle XX.

En aquests moments de crisi sanitària, econòmica i social, estem també immersos en una crisi d’identitat, missió i finalitat del mateix patrimoni cultural. Però el patrimoni científic, tècnic i industrial continua creixent en vigència, interès i transversalitat social, temàtica i conceptual malgrat grans obstacles com la visió contemplativa tradicional i elitista del patrimoni cultural o l’interès dels mitjans de comunicació només en allò que succeeix entre la Barceloneta i el Tibidabo.

El patrimoni industrial, científic i tècnic és probablement el més innovador, identitari, plenament territorial i d’un major vincle social. És el patrimoni més dinàmic i renovador a l’hora d’adaptar-se a les noves realitats i necessitats de la societat.

Per aquest motiu, el Sistema Territorial del mNACTEC és un referent per a moltes propostes patrimonials i museològiques noves arreu d’Europa. Per aquest motiu, algunes de les propostes i actuacions particulars dutes a terme dins del Sistema esdevenen més endavant generalistes. Per aquest motiu, incrementem la despesa pressupostària pròpia en el conjunt del territori català, augmentem la política pròpia d’adquisicions, cerquem noves fórmules de gestió dels espais d’interès patrimonial. Per aquest motiu, també, esdevenim de facto un servei nacional que acompanya i forma xarxa amb les nombroses propostes relacionades amb el patrimoni industrial, científic i tècnic que enguany segueixen sol·licitant les diferents administracions locals, empreses, organismes privats i altres institucions. Per tot això, i per molt més, plantegem una reinvenció constant amb noves fórmules, noves propostes, noves formes de gestió, nous recursos i noves activitats que permetin replantejar-ho tot, revolucionar-ho tot.

Amb la sortida d’aquest número es començarà a implementar la nova identitat visual, institucional i corporativa del conjunt del Sistema Territorial. I ben aviat es presentarà el document de propostes de reinvenció i transformació del patrimoni i la museologia a partir de les singularitats i les propostes dels membres del Sistema Territorial. I, amb el número 11, també tindrem una nova imatge gràfica de la revista Eix per no quedar-nos aturats ni mirar-nos el melic. Són 10 números per agafar embranzida i continuar avançant en el progrés i el futur de la cultura d’aquest país.

Endavant les atxes.

Jaume Perarnau
director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya