El dossier central de la revista està dedicat al naixement de l'excursionisme a Catalunya. També s'hi presenten una ruta pel turisme industrial del curs baix del Llobregat, un article sobre la reconversió de les grans sitges de cereals i un reportatge sobre la col·lecció de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Es dedica la secció de l'entrevista a l'arquitecte Josep Maria Montaner i s’ofereix una visita guiada amb el periodista Albert Elfa al Museu Hidroelèctric de Capdella.