El butlletí electrònic que s’edita en un petit poble de Terol és una mostra del dinamisme dels grups d’estudis locals

Alarifes va sorgir el juny del 2003 com un butlletí electrònic en el marc del projecte Cazarabet, un observatori sobre les iniciatives de la societat civil al voltant del patrimoni. Cazarabet va arrencar sis anys abans en el marc d’un programa europeu Leader-2 aplicat a una zona de la província de Terol, el Maestrat, que ha implementat en el seu patrimoni una estratègia de desenvolupament rural innovador. L’aïllament d’aquest territori justifica un sobreesforç per estudiar experiències importables i al mateix temps actuar com un node difusor cap a tota mena d’actors que puguin compartir aquest plantejament: associacions, centres d’estudis locals i comarcals, ajuntaments, investigadors, etc.

Text Javier Díaz i Sussanna Anglès, editors d’Alarifes
Fotos: Javier Díaz, Sussanna Anglès i Paco Climent
Data: Maig de 2016

El butlletí Alarifes, amb una periodicitat variable (entre 7 i 14 dies), ha superat avui dia les 300 edicions. Recull una revista de premsa sobre tot el que es “mou”
al voltant del patrimoni i l’arqueologia industrial a tot Espanya. Tots els enllaços s’han recopilat en una base de dades tesauritzada consultable a internet que supera ja els 15.000 registres, cosa que l’ha convertit en una referència per al seguiment de projectes d’intervenció en els últims deu anys. D’altra banda, La Llibreria d’Alarifes significa un rastreig complementari sobre la producció bibliogràfica al voltant d’aquests temes. L’abast d’Alarifes es xifra en més de 3.000 destinataris de correu electrònic, als quals cal afegir les consultes que es fan en un mur de Facebook específic.

Cazarabet i Alarifes tenen com a senyal d’identitat permanent la mateixa localitat, des de la qual es difonen als quatre vents. Mas de las Matas és una petita població de Terol a cavall entre les comarques del Baix Aragó i el Maestrat, a la vall mitjana del riu Guadalop, i el seu nom és una referència a Aragó com a exemple de la relació dels ciutadans amb el seu patrimoni. El Grupo de Estudios Masinos (GEMA), un centre d’estudis locals que desplega la seva activitat des del 1978, ha potenciat, entre d’altres línies de treball, la creació del Museu de Mas de las Matas. Una de les seves seus s’ubica a l’antiga farinera de la Comunitat de Regants (Alfarda), restaurada per l’entitat en diverses fases i modalitats, entre elles un taller d’ocupació. El Grupo de Estudios Masinos també ha estat promotor de la recuperació de l’almàssera de Jaganta (Las Parras de Castellote) i d’una sèrie de màquines que constituiran un futur centre d’interpretació sobre l’aigua, el paisatge agrari i les seves transformacions en les últimes dècades.

El vincle entre totes aquestes iniciatives és l’aproximació al patrimoni no només com una reflexió al voltant del seu paper potencial com a recurs econòmic per dinàmiques de desenvolupament endogen, sinó també com un element de recuperació de la memòria històrica i, per tant, com un dret cultural comunitari. Alarifes comparteix la voluntat d’equiparar la seducció estètica dels elements fabrils, inclosos els paisatges per ells configurats, al mateix nivell que la memòria del treball i de la socialització col·lectiva desplegada en aquests espais. Una clau comprensible amb la qual s’identifiquen fàcilment tant el públic local, que reté i transmet els seus records, com també els fluxos de visitants que atenen a l’atractiu d’una proposta de turisme cultural, per a la qual es troben a faltar un major suport i implicació de les institucions aragoneses.

Per saber-ne més:
Memòria del treball i Facebook