Un total de 34 elements mobles relacionats amb el món del tren han estat catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). És un pas endavant en la consideració dels conjunts mobles d’interès patrimonial.

Text: Jaume Perarnau i Llorens, doctor en història de la tècnica i director del MNACTEC
Imatge destacada: ubicació actual del tramvia Montgat- Tiana núm. 2. Font: Victor Canosa

Una de les finalitats del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) és estudiar, catalogar, conservar, protegir i posar en valor, de manera transversal, tots els àmbits i sectors que formen part del patrimoni de la societat industrial, científica i tècnica del país. D’aquesta manera, i com a part del Pla de Recerca del MNACTEC 2022- 2024, dins de l’eix 4, Sectors clau de la industrialització catalana, s’han iniciat els llibres blancs sectorials dels patrimonis metal·lúrgic, automobilístic, agroalimentari, etc. I, també, el pla estratègic del patrimoni ferroviari, amb una visió global i que inclou tots els elements mobles, immobles, intangibles, documentals, etc.

Dins d’aquest àmbit de treball, i havent-se començat aquesta tasca en aquest sector fa molts anys, el mes de maig es va materialitzar una primera declaració de 34 elements mobles del patrimoni ferroviari català catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). És la primera vegada que es cataloga com a BCIN un conjunt tan notable d’elements mobles, després d’un procés llarg i complex que, a més, obre les portes a una segona possible tongada de catalogació de nous elements mobles d’interès patrimonial.

L’inventari, el punt de partida

L’any 2012, a les instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat, i sota el seu impuls i aixopluc institucional, es va formalitzar la creació del Grup de Treball del Patrimoni Ferroviari Històric de Catalunya, posteriorment Comissió del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya (CPHFC), del qual formaven part diferents associacions, institucions i col·lectius, entre els quals: el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona, la Federació d’Amics dels Ferrocarrils de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Al llarg de gairebé 11 anys d’existència d’aquesta Comissió transversal, a través de la qual es van dur a terme diferents actuacions de promoció i difusió, una de les tasques principals va ser la protecció i catalogació dels elements mobles ferroviaris més destacats del país. D’aquesta manera, l’abril del 2015 el MNACTEC va encarregar a Jordi Sasplugas (Museu del Ferrocarril a Móra la Nova) l’elaboració d’un inventari ampli dels béns mobles i immobles més destacats de Catalunya.

A partir d’aquest extens inventari, la Comissió del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya (CPHFC) va establir l’any 2017 una primera llista de fins a 91 elements inicials, seleccionant-los amb criteris de màxima representativitat dels diferents amples de via, tracció i operadors, així com molt especialment pel valor històric i patrimonial, la singularitat, l’estat de conservació i el possible perill de pèrdua. D’acord amb la Direcció General del Patrimoni Cultural, l’any 2018 aquests elements van quedar agrupats en una segona llista de 41.

Ja en fase de treball amb el Servei de Museus, es va acordar, amb la normativa i obligada participació en les declaracions de BCIN d’institucions oficials de prestigi i referència, en aquest cas del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Víctor Canosa i Josep M. Rovira), d’iniciar el procés d’incoació de 41 elements, la documentació corresponent i l’elaboració dels expedients de cada un dels béns mobles acordats.

L’aprovació inicial

Tot i el període de Covid, que va dificultar enormement la feina, al llarg dels anys 2020 i 2021 es va fer tot el treball d’informació tècnica, històrica, patrimonial i administrativa que completava aquell inventari inicial del 2015. Aleshores, la Direcció General de Patrimoni Cultural va iniciar el procediment d’incoació dels expedients a favor de 41 béns mobles de l’àmbit del patrimoni ferroviari i tècnic, i el va publicar, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 9 de desembre del 2021. Els 41 elements, tal com estableix la normativa, es notificaven en 10 expedients agrupats d’acord amb la titularitat de cada un i implicaven els ajuntaments de Blanes, Fornells de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Tortosa, Salou i Tiana, els Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), Endesa, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona (AAFB) i el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).

Locomotora PGB 7

Locomotora PGB 7, del 1890, a Fornells de la Selva. Font: Victor Canosa

L’aprovació definitiva

Dins del període d’al·legacions, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), al·legant que la Generalitat de Catalunya no té competències sobre la declaració de béns patrimonials de titularitat estatal, va demanar la retirada de l’expedient d’incoació dels nou elements que gestiona. Aquesta sol·licitud sobre els béns dipositats al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú va ser acceptada, atès que, efectivament, aquests béns són de titularitat estatal i la Generalitat de Catalunya no en té competència sobre la protecció, conservació i/o ubicació.

També en període d’al·legacions, en aquest cas, però, en sentit positiu, l’Ajuntament de Salou va sol·licitar ampliar la declaració de la locomotora de vapor 020T, el cotxe de viatgers de segona classe A2, així com a la placa giratòria que acompanya el conjunt.

El 4 de maig del 2023 es van publicar les declaracions definitives de quatre elements (els corresponents als ajuntaments de Fornells de la Selva, Tortosa i Sant Feliu de Guíxols) i el 23 de maig el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament la protecció com a BCIN de 30 elements més. Tots plegats, configuraven la llista definitiva dels 34 elements protegits i catalogats.

En l’actualitat, el grup de treball que està redactant el document del Pla del patrimoni ferroviari de Catalunya (llibre blanc d’aquest àmbit temàtic del patrimoni científic, tècnic i industrial) també ha començat a treballar en la redacció d’una segona i última proposta de declaracions d’elements mobles ferroviaris d’interès patrimonial.

Cal fer esment que també el 29 de juny de 2023 es va publicar l’inici de l’expedient d’incoació i protecció de la giratòria de Móra la Nova com a BCIN.

Esperem que ben aviat puguem tenir notícies d’altres importants iniciatives de protecció i posada en valor d’aquests singulars elements mobles ferroviaris que formen part destacada del patrimoni cultural català.

Primera relació d’elements mobles ferroviaris catalogats i protegits com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional)

La relació definitiva dels 34 elements mobles protegits i catalogats el mes de maig per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura són:

 • Locomotora de vapor 031T PGB 7. Any 1890 (Ajuntament de Fornells de la Selva)
 • Cotxe de viatgers OGC-10. Any 1901 (Ajuntament de Fornells de la Selva)
 • Locomotora de vapor 220T FESA 1. Any 1890 (Ajuntament de Tortosa)
 • Locomotora Dièsel «Estado» núm. 20. Any 1935 (Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols)
 • Locomotora de vapor SAFA 1. Any 1926 (Ajuntament de Blanes)
 • Locomotora de vapor 020T RS 3. Any 1887 (Ajuntament de Salou)
 • Cotxe de viatgers A2. Any 1886. (Ajuntament de Salou)
 • Placa giratòria. Any 1886. (Ajuntament de Salou)
 • Tramvia núm. 2 del tramvia Montgat-Tiana. Any 1916 (Ajuntament de Tiana)
 • Locomotora de vapor a cremallera MM4. Any 1892 (RACC)
 • Conjunt del Tren de Capdella. Any 1955 (ENDESA)
 • Tramvia de cavalls TB2. Any 1890 (TMB)
 • Tramvia elèctric TB 867. Any 1924 (TMB)
 • Tramvia elèctric del Tibidabo núm. 2. Any 1901 (TMB)
 • 5 tramvies elèctrics del Tibidabo núm. 5, 6, 7, 8 i 10. Anys 1903-1904 (TMB)
 • Tramvia elèctric del Tibidabo núm. 129. Any 1950 (TMB)
 • Tren automotor elèctric GMB M1-M6-M8. Any 1923 (TMB)
 • Automotor elèctric FMT 126. Any 1925 (TMB)
 • Tramvia elèctric Mataró-Argentona núm. 1. Any 1928 (TMB)
 • Automotor elèctric FCC 18. Any 1913. (AAFCB)
 • Locomotora de vapor 030T CGFC 31. Any 1902 (AAFCB)
 • Locomotora elèctrica CGFC 304. Any 1926 (AAFCB)
 • Automotor elèctric FCC 409-809-507. Any 1949 (FGC)
 • Automotor elèctric grua FCC 1. Any 1913 (FGC)
 • Vagoneta d’obres FCC 1. Any 1912 (FGC)
 • Cotxe de viatgers CGFC C-36. Any 1893 (FGC)
 • Cotxe de viatgers MM A-1. Any 1892 (FGC)
 • Cotxe de viatgers RN A51. Any 1929 (FGC)
 • Vagó de vores CGFC U-269. Any 1945 (FGC)
 • Locomotora elèctrica de cremallera RN E-3. Any 1930 (FGC)